Executive update

Digital Health Innovation – a masterclass for industry managers

editor2. 24 October 2016

Understand the changing landscape of digital healthcare, find new business opportunities and learn tools for more valuable and robust innovations.

New digital products and solutions are at the center of an emerging transformation of healthcare. Companies entering and competing in this environment need to understand this changing landscape.

Digital Health Innovation – a masterclass for industry managers

Strategisk samskabelse - nye metoder til fornyet velfærd

editor2. 02 September 2016
Strategisk samskabelse – også kaldt co-creation – er en effektiv metode til at skabe udvikling gennem aktiv interessent involvering. Samskabelse kan anvendes til politik- og strategiudvikling, finansiering, produktudvikling, procesoptimering, leverandørvalg, branding, markedsmodning og evalueringsprocesser. Igennem samskabelse kvalificeres løsninger ved at nye ideer og ressourcer udveksles, således at flere interessenters behov tilgodeses. Inddragelse fører også til, at løsninger forankres og interessenterne udvikler sig til en loyal målgruppe.
 
Formålet med kurset er at give dig værktøjer til at tilrettelægge og gennemføre samskabelsesprojekter i din organisation og på tværs af organisationer. Kurset giver dig overblik over teknikker, cases og teorier i strategisk samskabelse.
Strategisk samskabelse - nye metoder til fornyet velfærd
Expert

Programme Director Calls for Gender Balance Debate

editor. 09 February 2016

"Despite political efforts, the past 10 years have seen little progress in gender equality in top management positions".

By Louise Rygaard Jonas, Programme Director, CBS Executive.

Programme Director Calls for Gender Balance Debate

View all updates
Featured programs

View all programs